Välkomna till Advokatfirman Evander

Kreativ rådgivning med utgångspunkt i din affärsverksamhet.

Advokatfirman Evander erbjuder affärsjuridisk rådgivning med inriktning mot finansiell sektor och tvistelösning. Vi tror att kvalitativ rådgivning alltid måste utgå från engagemang för och kunskap om de individuella operativa och affärsmässiga utmaningar som finns i den enskilda klientens verksamhet.

Vårt arbete med företag inom finansiell sektor utgår från den branschkunskap som vi förvärvat genom att i många år arbeta nära den operativa verksamheten hos våra klienter. Med detta som utgångspunkt biträder vi våra uppdragsgivare i frågor gällande bl.a. tillstånd, organisation och bolagsstyrning samt avtal med kunder och tjänsteleverantörer, upphandlingar, riskhantering, regelefterlevnad, och IT m.m. Vårt arbete inom tvistelösning är inriktat mot affärstvister för i huvudsak företag och andra organisationer. Arbetet är teambaserat och särskild vikt läggs vid tidig faktautredning och bevissäkring vilket gör det möjligt för oss att lämna tydliga utfallsprognoser och för klienten att utvärdera möjliga handlingsalternativ. Våra advokater har mångårig erfarenhet av tvistelösning i såväl domstol som i skiljeförfaranden.

För arbetsrättsrelaterade frågor hänvisar vi gärna till vår samarbetspartner Svante Lindbäck - jurist och arbetsrättsexpert med en lång erfarenhet av både MBL-förhandlingar och förhandling i domstol.

Telefon: 070-732 30 82
E-post: svante.lindback@klarsprak.nu

Webbyrå: Pigment AB
Advokatfirman Evander