Kontakt

Välkommen att kontakta oss för mer information och referensuppdrag.

Advokatfirman Evander HB

Adress: Kungsgatan 29 3TR
111 56 Stockholm
Tfn.nr: + 46 (0) 8-644 01 00
E-post: info@evanderlaw.se

Kunder som är konsumenter kan under vissa förutsättningar vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och andra ekonomiska krav mot advokatfirman prövade. För mer information, se www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. Nämnden har postadress Konsumenttvistnämnden Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.