Johannes Marszalek

Johannes Marszalek arbetar huvudsakligen med kommersiell tvistelösning och rådgivning inom områdena allmän affärsjuridik, skadeståndsrätt och fastighetsrätt. Som exempel kan nämnas biträde i rättsprocesser rörande konsultansvar, fel i entreprenad, fel i fastighet och delägartvister. Johannes Marszaleks uppdragsgivare är bl.a. fastighetsbolag, hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och konsulter såsom besiktningsmän och mäklare. Johannes Marszalek är författare till den expertgranskade artikeln Reklamationsplikt vid fel i utförd överlåtelsebesiktning, JT 2013-14 s. 875 ff. Därutöver är Johannes Marszalek medförfattare till Karnovs notbaserade kommentarer, och Lexinos djupa kommentarer, till rättegångsbalken kapitel 50-51. Johannes Marszalek håller även externa kurser inom bl.a. juridiken kring överlåtelsebesiktning, fastighetsköp och konsultansvar.

Erfarenhet
Advokat och delägare, Advokatfirman Evander HB, 2017
Advokat, AB Advokatbyrå Zacharias, 2011-2016
Jurist, Stance Juristbyrå juristjouren AB, 2009-2011.

Utbildning
Jur.kand., Uppsala universitet, 2008
Företagsekonomi A och B, Uppsala universitet, 2008

Språk
Engelska

Johannes Mareszalek Evander Law

Johannes Marszalek

ADVOKAT

Telefon: +46 (0) 70-386 80 07