Jörgen Berglund

Jörgen Berglund arbetar huvudsakligen med uppdrag för ägarledda bolag, investmentbolag, värdepappersinstitut och fondbolag. Som exempel kan nämnas biträde vid transaktioner, omstrukturering, fastighetsexploateringar, joint venture, ledande befattningshavares utköp och refinansiering. Jörgen Berglund har även lång erfarenhet som partsombud i affärsrättsliga tvister och processer. Jörgen Berglund innehar ett flertal styrelseuppdrag.

Erfarenhet
Advokat och delägare, Advokatfirman Evander HB, 2017
Advokat och delägare, Advokatfirman Berglund AB, 2014-2016
Advokat och delägare, Nyström Bridal Widemar (NBW) Advokatbyrå HB, 2012-2014
Advokat och delägare, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB, 2004-2012
Bolagsjurist, AC Affärsjuridik – Ackordcentralen AB, 1997-2004
Biträdande jurist, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB, 1994-1997
Hovrättsfiskal, Bollnäs tingsrätt, 1993-1994 Fiskalsaspirant, Hovrätten för Nedre Norrland, 1992-1993
Tingsnotarie, Sundsvalls tingsrätt, 1990-1992

Utbildning
Jur.kand. Uppsala universitet, 1989
SwedSec

Språk
Engelska

Jörgen Berglund Evander Law

Jörgen Berglund

ADVOKAT

Telefon: +46 (0) 70-584 71 17