Karin Claesson

Karin Claesson har en bred erfarenhet av den finansiella sektorlagstiftningen och har under många år arbetet med kvalificerad juridisk rådgivning till ägarledda företag med koppling till den finansiella sektorn. Som exempel kan nämnas biträde till företag som står under Finansinspektionens tillsyn i frågor som rör tillstånd, regelefterlevnad och riskhantering. Därutöver biträder Karin Claesson företag med allmän affärsjuridik och med särskild inriktning mot bolags- och aktiemarknadsrätt. Karin Claesson innehar ett flertal styrelseuppdrag.

Erfarenhet
Advokat och delägare, Advokatfirman Evander HB, 2017
Advokat och delägare, Advokatfirma Claesson & Ståhl AB, 2014
Advokat/biträdande jurist, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB, 2009-2014
Compliance Office/bolagsjurist, Aqurat Fondkommission AB, 2007-2009

Utbildning
Jur.kand., Stockholms universitet, 2009
Juridikstudier, University of Western Ontario, London, Kanada, 2005-2006
SwedSec

Språk
Engelska

Karin Claesson Evander Law

Karin Claesson

ADVOKAT

Telefon: +46 (0) 70-687 90 07