Patrik Ståhl

Patrik Ståhl har en mångårig och bred erfarenhet av olika typer av uppdrag inom det affärsjuridiska området. Patrik Ståhl arbetar framförallt med företag som lyder under Finansinspektionens tillsyn, vilka han bl.a. biträder i frågor som rör regelefterlevnad och riskhantering samt finansiering, avtal, bolagsstyrning och tvistelösning. Patrik Ståhl innehar ett flertal styrelseuppdrag.

Erfarenhet
Advokat och delägare, Advokatfirman Evander HB, 2017
Advokat och delägare, Advokatfirma Claesson & Ståhl AB, 2014
Advokat/biträdande jurist, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB, 2007-2014

Utbildning
Jur.kand. Uppsala universitet, 2007
SwedSec

Språk
Engelska

Patrik Ståhl Evander Law

Patrik Ståhl

ADVOKAT

Telefon: +46 (0) 70-620 60 07