Sara Lilienberg

Sara Lilienberg är juriststudent vid Umeå universitet och har läst fördjupningskurser i bland annat kredit- och finansieringsrätt samt insolvens- och sakrätt.

Som juristassistent bistår Sara Lilienberg juristerna i samtliga på advokatbyrån förekommande juridiska och administrativa ärenden.

Erfarenhet
Juristassistent, Advokatfirman Evander HB, 2018-
Sommarnotarie, AE Nyströms Advokatbyrå AB, sommaren 2019.
Law Student Trainee, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, vårterminen 2019.
Sommarpraktikant, Juristdomänen, Advokatfirman Endsjö AB, sommaren 2018. 

Utbildning
Juristutbildningen, Umeå universitet, 2015-

Språk
Engelska

Sara Lilienberg

JURSITASSISTENT

Telefon: 08-644 01 00