Om oss & våra tjänster

Advokatfirman Evander grundandes i december 2016 av sex advokater med en gedigen erfarenhet av såväl den finansiella sektorlagstiftningen som kommersiell tvistelösning. Vår ambition är att tillhandahålla juridisk och affärsmässig rådgivning med entreprenörskap i fokus och där våra uppdragsgivares affärsverksamhet får styra hur vi tillämpar juridiken. Verksamheten utgår från den branschkunskap vi har förvärvat genom att i flera år arbetat nära den operativa verksamheten hos våra uppdragsgivare.

Evander är även en gestalt i romersk mytologi. Enligt sagan ska han bl.a. ha uppträtt som lagstiftare samt främjare av sed och ordning i Latium (Rom med omnejd) Källa: Wikipedia

Våra tjänster riktar sig till:

 • Företag verksamma inom finansiell sektor
 • Företag och privatpersoner som på ett eller annat sätt har behov av advokater med branschkunskap inom den finansiella sektorn
 • Andra företag och privatpersoner med behov av advokater som tar sig tid att lära känna deras affärsvillkor och operativa verksamhet

Vi hjälper till med:

 • Finansiering och kapitalstruktur
 • Tillståndfrågor och organisation
 • Affärsstrategi och bolagsstyrning
 • Avtal med kunder och tjänsteleverantörer
 • Regelefterlevnad och riskhantering
 • IT
 • Tillsyns- och sanktionsärenden
 • Tvistelösning

Vi eftersträvar:

 • Flexibilitet, tillgänglighet och personlighet
 • Ett nära och långsiktigt samarbete med våra klienter
 • Att arbeta med utgångspunkt i klientens affärsverksamhet
 • Praktiska och funktionella lösningar på juridiska problem