Betala begravningen

När en närstående familjemedlem går bort uppstår många kostnader i samband med dödsfallet, som betraktas som så kallade begravningskostnader. Huvudregeln är att det är dödsboet som ska betala dessa kostnader. Men vissa begravningskostnader som uppstår i samband med en persons död betalas via begravningsavgiften. Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst.

Detta är kostnadsfritt för alla oavsett om man tillhör ett religiöst samfund eller inte. Vid en persons bortgång bekostar begravningsavgiften: 

  • Vissa transporter
  • Bisättningslokal 
  • Bårtäcke 
  • Kremering
  • Gravsättning
  • Återfyllnad och iordningställande efter gravöppning
  • Gravrätt i 25 år på allmän begravningsplats

Begravningsavgiften bekostar också rätten att hålla en begravningsceremoni i ett kapell eller en annan ceremonilokal samt en lokal för minnesstunden. Men övriga kostnader som kista, urna, blommor, officiant och kostnaderna för alla tjänster som en begravningsbyrå utför kring en begravning ska betalas av dödsboet. Även kostnaderna kring bouppteckning ska betalas av dödsboet.

Kyrkoavgiften

De som är med i Svenska Kyrkan betalar en kyrkoavgift via skatten i Sverige. Till skillnad från begravningsavgiften betalas kyrkoavgiften enbart av de som är medlemmar. Kyrkoavgiften täcker de kostnader som uppstår för en begravningsgudstjänst som hålls i kyrkan; präst, kistbärare, kyrkomusik och annan personal i kyrkan (det finns andra samfund som har liknande avgifter). 

Vem betalar om det saknas pengar?

Om det helt saknas tillgångar i dödsboet för att betala begravningen kan man vända sig till den avlidnes hemkommun för att få begravningshjälp. De kostnader som ersätts av ekonomiskt bistånd är vanligtvis kista, urna, dödsannons, transport till kyrka/kapell, gravsten med inskription samt begravningsbyråns arbetskostnader.

Finns det tillgångar som endast täcker begravningskostnaderna och de utgifter som kan uppstå med anledning av dödsfallet, kan man ansöka om så kallad dödsboanmälan. Ansökan skickas till Socialnämnden i den kommun där den avlidne var skriven. Gör man en dödsboanmälan behöver man oftast inte göra någon bouppteckning.