Eftersändning

När någon som står en nära avlider är det inte bara sorgen man måste hantera. Till att börja med måste man ordna med att beställa dödsfallsintyg med släktutredning och eventuellt anmäla om adressändring hos Skatteverket. Om ett dödsbo ska ha en annan adress än den som var aktuell vid dödsfallet ska den nya adressen anmälas till Skatteverket. Men adressändring skall då även göras till Svensk Adressändring, då Skatteverket inte förmedlar dödsboets nya adress till andra myndigheter.

Men för att dödsboet ska kunna ta emot all annan post, kan anmälan om eftersändning göras hos Svensk Adressändring i sedvanlig ordning. Tjänsten man använder hos Svensk Adressändring när det gäller ett dödsbo heter ”Särskild postadress”. Den kan inte beställas via hemsidan på nätet utan endast via kundtjänst på telefonnummer 0771-97 98 99.

Post och försändelser till dödsbon

Trots att en person har avlidit kan det komma utskick som brev och andra försändelser. Det kan vara varor som beställts strax innan dödsfallet, löpande fakturor eller andra viktiga försändelser gällande tillgångar och skulder som den avlidne hade. Alla dödsbon behöver en person som är ansvarig för att ta hand om löpande fakturor och post. För att säkerhetsställa att posten kommer till den personen behövs en adressändring för dödsboet.

Skatteverket

När en person har registreras som avliden hos Skatteverket så skickas en förfrågan om ändring av adress för dödsbo till den närmaste anhörig för dödsboet. Förfrågan kommer till anhöriga ungefär en vecka efter dödsfallet, beroende på när dödsfallet registreras i folkbokföringen. En sådan fråga skickas dock inte ut till dödsbon, om den avlidne personen var folkbokförd på ett äldreboende.

Anmälan om adressändring kan göras av dödsbodelägare, bouppteckningsförrättare eller av en begravningsbyrå. Anmälan kan endast lämnas skriftligen i ett vanligt brev till Skatteverket. Adressanmälan skall vara signerat och skickas till det skattekontor som ligger närmast adressen för dödsboet.