Fullmakt för Dödsbo (representant)

När bouppteckningen är klar och all kvarlåtenskap ska säljas och fördelas mellan arvingar är det många som anlitar en representant för dödsboet. Oftast är det för att göra det enklare för alla berörda som ofta är mitt i ett sorgearbete. Då kan det vara skönt att utse en utomstående representant för dödsboet som sköter om allt det ekonomiska och andra praktiska saker. 

Delägarna i dödsboet har full frihet att välja vem de vill, som ska företräda dem. Dock kan en fullmakt till en representant skrivas först efter att bouppteckningen är klar. Det finns flera olika fullmakter man kan skriva beroende på vad uppdraget ska innebära. I texten på fullmakten ska det tydligt framgå vad fullmaktstagaren får lov att göra. 

Fullmakten kan avse ärenden hos bank och försäkringsbolag eller ombud för dödsbo hos Skatteverket. En generell fullmakt är den som är heltäckande som man använder om man till exempelvis ska säga upp lägenhet, sälja bostadsrätt, avsluta åtaganden, representera ägande i aktiebolag och med mera. Så kan en fullmakt se ut: 

Fullmakt

Härmed ger vi fullmaktstagaren rätt att företräda oss som dödsbodelägare i dödsbo angivet i denna fullmakt och förvalta dödsboets tillgångar och skulder tills dess att dödsboet är upplöst genom bouppteckning eller dödsboanmälan. 

Fullmakten avser dödsbo

  • Förnamn
  • Efternamn 
  • Personnummer

Fullmaktstagare och fullmaktsgivarnas: 

  • Förnamn 
  • Efternamn
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Ort och datum
  • Underskrift
  • Namnförtydligande

Fullmakt innan bouppteckningen

När en person avlider måste de anhöriga ta hand om en rad saker som begravning, ekonomi, post, bouppteckning, arvskifte och mycket annat. De som ärver den avlidne är delägare i dödsboet och är därmed skyldiga att dela ansvaret för dödsboet. Om det finns flera delägare behövs i vissa fall intyg eller fullmakt för den som ska sköta ärenden för dödsboet. Den här fullmakten behövs när en dödsbodelägare sköter löpande ärenden innan bouppteckningen är klar.