Intyg för ett dödsbo

När en person avlider övergår alla tillgångar och skulder som den avlidne hade till ett dödsbo. Det är sedan de efterlevande arvingarna som har ansvaret för dödsboet. De kallas i juridiska termer för dödsbodelägare. Dödsbodelägarna har då ansvaret att sköta dödsboet gemensamt, det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras och vem som ska göra vad. För att kunna utföra dessa olika ärenden för dödsboet måste man ibland uppvisa intyg att man är dödsbodelägare hos banker och hos vissa företag. 

Skatteverket är den myndighet som utfärdar ett dödsfallsintyg med släktutredning, så snart de har fått in ett dödsbevis från en läkare eller ett sjukhus efter att de har beslutat om dödförklaring. Intyget visar när personen avled och vilka efterlevande den avlidne har. Begravningsbyråer, begravningshuvudmän, banker, försäkringsbolag, pensionsbolag och krematorier kan beställa och intyget direkt från Skatteverket.

Finns det flera dödsbodelägare i dödsboet måste han eller hon som ska utföra ärenden ha fått en fullmakt från alla de övriga dödsbodelägare som står med på intyget. Fullmaktsmallar finns att ladda ner och skriva ut hos Efterlevandeguiden.se, samt hos de flesta banker som man kan använda sig av. Är man en utomstående som ska sköta dödsboet behövs ett vårdnadsintyg som en begravningsbyrå kan utfärda.

Så skriver man en fullmakt

När man skriver en fullmakt behöver man klargöra vad fullmakten avser och om fullmaktshavaren ska representera alla frågor gällande dödsboet. Det omfattar rätten att förvalta dödsboets tillgångar och skulder fram till dess att dödsboet upphör eller bara vissa ärenden under en begränsad tid. 

Viktiga punkter att ha med

  • Vilket dödsbo fullmakten avser.
  • Fullmaktstagarens och fullmaktsgivarens namn, personnummer och telefonnummer.
  • Båda parternas adress, signatur och namnförtydligande samt ort och datum för underskrift.
  • Information om fullmaktstagarens behörighet, vad uppdraget omfattar och vad ombudet får lov att göra.